Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

TÁMOP 3.1.3-10/2

Sajtótájékoztató a projekt indulásáról

 

Köszöntjük a sajtó képviselőit az „Együtt a jövődért” című pályázat ünnepélyes nyitórendezvényét megelőző sajtótájékoztatón.

Dombóvár Város Önkormányzata közel 300.000.000 forint uniós támogatást nyert a „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A beruházásnak köszönhetően a természettudományos laboratórium kialakítása mellett tárgyi eszközök beszerzésére, pedagógusok képzésére és tananyagfejlesztésre is sor kerül.

Dombóvár Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 7-én, 300.000.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/2 kódszámú pályázati felhívásra „Együtt a jövődért” címmel. Önkormányzatunk 2012. június 6-án értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítása 293.002.485,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett.

A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik a dombóvári Apáczai Oktatási Központ Szakközépiskola meglévő épületszárnyának laboratóriummá történő átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzése. A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 15 közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Szakközépiskola épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti a dombóvári és Dombóvár környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

A projekt megvalósítása 2012. október 1. napjával megkezdődött.

A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető 2012. november 1.-ével és a 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2012. október 19.-ával megtörtént. A projekt támogatási szerződése 2012. szeptember 24-én lépett hatályba.

A természettudományos laboratórium kivitelezési munkálatai, a laboratóriumi eszközök beszerzésére, a laborvezető és a laboránsok, valamint a szaktanárok továbbképzésére és a tananyagfejlesztésre a jövő évben kerül sor.

A projekt részeként műhelykonferenciák, disszeminációs és szakmai rendezvények lebonyolítására is lehetősége lesz az oktatási intézménynek a projektbe bevont szaktanárok részvételével, meghívott előadók közreműködésével. Melyek elsődleges célja a szakmai anyagok kidolgozásának elősegítése, jó példák, hasznosítható ötletek, javaslatok és tapasztalatok átadása a rendezvények résztvevőinek.

A projekt célja:

Dombóvár 4 éves munkaprogramja alapján a közoktatási szerep fenntartása és erősítése stratégiai kérdés, szerteágazó kihatásokkal egyebek mellett az életminőségre, a kistérségi-városi szerepekre és a tudásalapú gazdaságra. Az ágazat, mely alapvonalaiban az országos viszonyokat követi, komoly kihívások előtt áll. Ugyan a kihívásokra helyben megfogalmazható válaszok spektrumát a mikroszintű szabályok és feltételek erősen behatárolják, de a maximális hatékonyságra és minőségre törekvés – adott keretek közt – specifikus helyi erőfeszítéseket is igényel.

A hosszú távú fejlődés záloga az oktatás magas színvonalú, kvalifikált végzettséggel és piacképes tudással rendelkező lakossági összetételének biztosítása. E célok elérésének eszköze lehet a természettudományos oktatás fejlesztése, intézményi együttműködések biztosítása.

Projektcélok:

A projekt részletes szakmai tartalma:

A közel 100 éves szakközépiskolai oktatási múlttal rendelkező Apáczai Csere János Szakközépiskola számára fontos egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, természettudományos laboratórium kialakítása.

A pályázat keretében az Apáczai Csere János Szakközépiskola területén lévő lapos tetős épület szintráépítéssel történő bővítése, az elavult és a teljes épületegyüttes képéhez nem illeszkedő építési mód kiváltása történik meg:

A projekt célcsoportjai:

A projektben résztvevő, együttműködő közoktatási intézmények:

 1. Galló József Általános Iskola és Óvoda Gyulaj
 2. Illyés Gyula Gimnázium Dombóvár
 3. Körzeti Általános Iskola és Óvoda Kurd
 4. Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dombóvár
 5. Szász Endre Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Nagyberki
 6. József Attila ÁMK Dombóvár
 7. Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény –Kaposszekcsõ
 8. HEMI Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Dombóvár
 9. Sásdi ÁMK Általános Iskolája Sásd
 10. Hegyháti Intézményi Társulás Általános Művelődési Központja Mágocs
 11. Szakcsi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Szakcs
 12. Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Móra Ferenc Általános Iskolája Dombóvár)
 13. Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény Dombóvár
 14. Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység Döbröközi Általános Iskolája Döbrököz

A projekt megvalósításának időtartama:

A projektmenedzsment szervezet munkatársai:

Közreműködő szervezet:

A projekttel összefüggésben Közreműködő Szervezetként az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (http://www.esza.hu) jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az így létrejött fejlesztés eredményeként 2013. szeptemberére kialakított természettudományos laboratórium fogadni tudja az együttműködő 15 iskola diákjait és pedagógusait. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó szakemberek alkalmazása, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása valósulhat meg a projektnek köszönhetően. Cél a magas színvonalú természettudományos oktatás és tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítása, a természettudományos képzésekhez kötődő szakmai, valamint felsőoktatási intézményekbe történő további tanulmányok ösztönzése.

Dombóvár, 2012. november 13.

                     Gaál János                                                                 Szabó Loránd
                        igazgató                                                                   polgármester

Sajtóközlemény

 

Uniós támogatásból korszerű természettudományos laboratórium kialakítása kezdődik meg az Apáczai Csere János Szakközépiskolában.

Dombóvár Város Önkormányzata közel 300.000.000 forint uniós támogatást nyert a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A beruházásnak köszönhetően a természettudományos laboratórium kialakítása mellett tárgyi eszközök beszerzésére és pedagógusok képzésére is sor kerül.

A projekt célja az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium középiskolájában egy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai igényeknek megfelelő fizika, kémia, biológia és földrajz szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes majd fogadni.

A pályázat keretében az Apáczai Csere János Szakközépiskola területén lévő lapos tetős épület szintráépítéssel történő bővítése, az elavult és a teljes épületegyüttes képéhez nem illeszkedő építési mód kiváltása történik meg. A beruházásnak köszönhetően a laboratórium tárgyi eszközeinek beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tételére kerül sor. Egyben megkezdődik egy tananyagfejlesztő munka, mely a laborgyakorlatok kísérleteit dolgozza fel, és összehangolja a természettudományos tantárgyak tantárgyi struktúrájával.

Az így létrejött fejlesztés eredményeként 2013. szeptemberére kialakított természettudományos laboratórium fogadni tudja az együttműködő 15 iskola diákjait és pedagógusait. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó szakemberek alkalmazása, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása valósulhat meg a projektnek köszönhetően. Cél a magas színvonalú természettudományos oktatás és tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítása, a természettudományos képzésekhez kötődő szakmai, valamint felsőoktatási intézményekbe történő további tanulmányok ösztönzése.

A pályázat kedvezményezettje: Dombóvár Város Önkormányzata

A pályázatban érintett intézmény (a projektmegvalósítás helyszíne): Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium – Egységes Iskolai Intézményegység / Apáczai Csere János Szakközépiskola (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.)

A pályázat címe: „Együtt a jövődért”

A pályázaton elnyert támogatási összeg: 293.002.485 Ft (támogatásintenzitás: 100 %)

A projekt megvalósítás kezdete: 2012. október 1.

A projekt megvalósítás befejezése: 2014. június 30.

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva