Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

Ágazat: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

A megszerezhető szakképesítés: 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

Képzési forma: szakgimnázium

Képzési idő: 1 év

Iskolai előképzettség: ágazati szakmai érettségi végzettség

Jelentkezés: jelentkezési lap

 

A szakképesítés alapadatai

Forrás: Kerettanterv

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05

Szakképesítés megnevezése: Vasútforgalmi szolgálattevő

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Elméleti képzési idő aránya: 70%

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: szakmai ágazati érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Vizsgáztatási követelmények

Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

12118-16

Közlekedés általános ismerete

írásbeli, szóbeli

11983-16

Vasútüzemi ismeretek

írásbeli, szóbeli

11984-16

Pályavasúti berendezések ismerete

gyakorlati, szóbeli, írásbeli

11985-16

Vasúti jelzési ismeretek

írásbeli, szóbeli

11986-16

Vasúti forgalmi ismeretek

gyakorlati, szóbeli, írásbeli

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedési alapismeretek modul, Vasútüzemi ismeretek modul, Pályavasúti berendezések ismerete modul, Vasúti jelzési ismeretek modul, Vasúti forgalmi ismeretek modul

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a Közlekedési alapismeretek témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg.

A vizsgázó a Vasútüzemi ismeretek témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg.

A vizsgázó a Pályavasúti berendezések ismeretek témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg.

Gyakorlati vizsga:

Vasúti jelzési ismeretek témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg.

Vasúti forgalmi ismeretek témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg.

Különböző forgalmi szituációkban megoldási javaslatokat tesz.

Írásbeli rendelkezést állít ki.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vonatközlekedés, valamint tolatás közben alkalmazandó vasúti jelzések, továbbá a forgalmi szolgálat végzésének elméleti alapjai.

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a következő témakörökből:

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Forgalmi szolgálattevő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témakörei közül:

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva