Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

Ágazat: XXII. Közlekedésgépész

A megszerezhető szakképesítés: 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

Képzési forma: szakgimnázium

Képzési idő: 1 év

Iskolai előképzettség: ágazati szakmai érettségi végzettség

Jelentkezés: jelentkezési lap

 

A szakképesítés alapadatai

Forrás: Kerettanterv

A szakképesítés azonosító száma: 54 525 13

Szakképesítés megnevezése: Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: ágazati szakmai érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Vizsgáztatási követelmények

Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10162-12

Gépészeti alapozó feladatok

írásbeli, gyakorlati

10166-12

Gépészeti kötési feladatok

gyakorlati

11968-16

Vasútgépészeti alapok

írásbeli, szóbeli

11990-16

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője feladatai

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vasúti jármű meghatározott villamos elemének műszaki állapotfelmérése, javítása, cseréje

A vizsgafeladat ismertetése: A vasúti jármű meghatározott villamos elemének vizsgálata, minősítése, szükség szerinti javítása, cseréje, szükség szerinti ki- és beszerelése

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vasúti járművek villamos rendszereinek elméleti alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: A 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott valamennyi modult felölelő komplex írásbeli feladatsor megoldása, mely tartalmaz esszé, teszt jellegű kérdéseket, számítási feladatokat valamint műszaki és villamos kapcsolási rajzértelmezést.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott „Vasútgépészeti alapok” és a „Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője feladatai” szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva