Esti képzések 2019/2020

Iskolarendszerű esti képzések (korhatár nélkül):
 • 54 344 01 Pénzügyi számviteli ügyintéző
 • 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
 • 34 522 03 Elektronikai műszerész
 • 54 481 12 Informatikai rendszerüzemeltető


34 522 03 Elektronikai műszerész
 
Képzési forma: Felnőttoktatás 1 éves képzés
Képzés munkarendje: Esti, tömbösítve öthetes ciklusokban. (1 hét elméleti oktatás négy hét gyakorlat)
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 522 043
Szakképesítés megnevezése: Elektronikai műszerész
A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 96 óra


Legfontosabb tárgyai:
 • műszaki ismeretek
 • elektronika
 • elektronikus áramkörök
 • ipari alkalmazástechnika


Képzési helyszín:
 • Elméleti oktatás: Szekszárdi SzC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma jól felszerelt tantermekben. Az elméleti oktatás idejére térítés ellenében az iskola a kollégiumában szállás, valamint étkezési lehetőséget biztosít. Elméleti képzés várhatóan öthetente hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon.
 • Gyakorlati képzés: Munkahelyi körülmények között négy héten keresztül.

 
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
 
Képzési forma: Felnőttoktatás 1 éves képzés
Képzés munkarendje: Esti képzés heti három alkalom elméleti oktatás. Gyakorlati képzés munkahelyi körülmények között vagy együttműködési megállapodással.
Legfontosabb tárgyai:
 • Gyógypedagóia tantárgypedagógiák
 • Gyógypedagóiai alapismeretek
 • Gyógypedagógiai egészségtan
 • Pedagógia
A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban.
Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzési forma esti képzés 2 év.

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző általános feladatai:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyo-lításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Iskolai rendszerben képzési idő: 2 tanév,ágazati érettségivel 1 év

A szakképzésbe történő belépés feltételei: Érettségi vizsga

Szakmai követelmények:

 • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
 • Gazdálkodási feladatok ellátása
 • Könyvelés számítógépen
 • Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai
 • Statisztika
 • Projektfinanszírozás


54 481 12 Informatikai rendszerüzemeltető
 
Az informatikai rendszerüzemeltető képzés célja:
Az informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Iskolai rendszerben képzési idő: 2 tanév ágazati érettségi vizsgával rendelkezőknek 1 év.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
 • Érettségi vizsga
Szakmai követelmények:
 • Információtechnológiai alapok
 • Programozási ismeretek
 • Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
 • Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete
 • Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
 • Vállalatvezetés, munkaszervezés


admin at acsjszki.hu